www-kehitys

Etsimme yrityksesi toimintaan ja imagoon sopivat vaihtoehdot ja toteutamme erinäisiä web-sivusto kokonaisuuksia joko itsenäisesti tai yhteistyössä asiakkaan nykyisen toimittajan kanssa. Kokonaisuudet rakennetaan pääsääntöisesti WordPress-sisällönhallintaa käyttäen. Näin tilaajan on mahdollisimman helppo päivittää sivuaan tulevaisuudessa itse.

Verkkototeutus-palvelumme sisältää aina myös graafisen suunnittelun. Suunnitelmia hiotaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen toteutukseen siirtymistä. Osaavat tekijämme kertovat erilaisista mahdollisuuksista ja tuovat esiin nykyaikaiset tavat esittää ja tehdä asioita, joten sivustokokonaisuudet edustavat aina ajan henkeä ja alan parhaita käytäntöjä.

Laajemmissa web-projekteissa on lisäksi mahdollista toteuttaa erinäisiä tietokantaratkaisuja, kuten esimerkiksi suodatinhakua käyttäviä kortistoja. Kaikki web-palvelut rakennetaan aina asiakkaan palvelimille, ja asiakkailla on täysi käyttö- ja muokkausoikeus kaikkeen sisältöön.

Tutustu tekemiimme sivustoihin referensseistä.