Tutkimukset

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvia hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia tiedonkeruu- ja tutkimuspalveluja. Meidän kauttamme käytössäsi on kaikkien Turun korkeakoulujen asiantuntemus. Toimintamme erityisiä vahvuuksia ovat pitkä tutkimuskokemus erityisesti työinformatiikassa, laaja verkostomme ja tehokas kommunikointi asiakkaan kanssa.Tutkimuspalvelumme voivat sisältää muun muassa yrityksen nykytila-analyysejä ja tarvekartoituksia, lyhyitä sprinttitutkimuksia sekä laajempia perustutkimuksia.

Nykytila- ja tarvekartoituksissa keskitymme selvittämään miten tutkittava organisaatio nykyisellään toimii; millaisia työprosesseja ja rooleja yrityksessä on, mitkä ovat yrityksen toiminnan kannalta avaintekijöitä työn onnistumisessa ja niin edelleen. Näiden selvitysten pohjalta tuotamme tarvekartoituksissamme analyysin kehityskohteista sekä muutostarpeista.

Sprinttitutkimuksemme sisältävät esimerkiksi lyhyitä analyysejä yrityksen markkinatilanteesta tai ongelmista, innovaatiota tukevia kartoituksia tuotealueista sekä erilaisia ratkaisuehdotuksia työhön ja työn tekemiseen liittyviin päivittäisiin haasteisiin. Yksi käyttämistämme sprinttitutkimuksen muodoista on TTV-palvelu. TTV eli Työntäyteinen viikko-konsepti on asiakkaiden tarpeiden pohjalta suunniteltu palvelu, jossa selvitystyön tulokset tuotetaan yhden viikon kuluessa. Selvitys voi sisältää mm. arkipäivän ongelmia, markkinoiden läpikäyntiä, “benchmarkingia” tai jotain aivan muuta.

Perustutkimuspalvelumme sisältävät tutkijoiden ja tutkimusavustajien kanssa toteutettavan laajamittaisemman tutkimuksen. Laajat perustutkimukset sisältävät kattavan teoriapohjan, jonka päälle luomme asiakastarpeisiin vastaavan empiriaosan ja näin pystymme toimittamaan laadukkaita tutkimustuloksia — erityisesti työinformatiikan saralla.