Testaus

Tarjoamme yhteistyössä Turun yliopiston WIUX-laboratorion kanssa laadukkaita käytettävyystutkimuspalveluita. WIUX-laboratorio on alalla pitkään toiminut arvostettu käytettävyystutkimuksen tarjoaja, jonka tulosten laadun varmistaa osaava tutkimushenkilökunta.

Käytettävyystutkimuksen voimme toteuttaa eri muodoissa tarpeesta ja aikatauluista riippuen. Nopeat käytettävyystestauksemme toteutetaan hyödyntäen heuristiikkaa sekä “expert review” -henkisiä läpikävelytestauksia. Laajemmissa projekteissa sovellamme eri käyttäjäryhmien ryhmähaastatteluita sekä tarvittaessa yksilötestauksia WIUX-laboratoriossa.