Koulutus

Tutkimuksen ja oman opetustoimintamme ohella haluamme tarjota (opetus-)osaamistamme myös yrityksille. Neuvonta- ja koulutuspalvelujen laadun takaavat Turun Yliopiston ja Turun Ammattikorkeakoulun asiantuntijat eli opettajat ja tutkijat yhdessä avustajiemme kanssa.

Koulutuspalvelumme suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan yrityksen kulloistakin tarvetta.

Neuvonta- ja koulutuspaketit voivat olla kestoltaan joko lyhyitä (muutama koulutuskerta) tai pidempiä koulutuspaketteja. Ne sopivat niin yksittäisille työntekijöille kun ryhmille yrityksen sisällä. Koulutus suunnitellaan aina tilaajan mukaan. Viimeisimmät koulutuksemme ovat liittyneet sovellusten käyttökoulutukseen, uuden työtavan harjoitteluun tai muuhun arkityön käytännön tukemiseen.

Neuvontapalveluissa lisäksi omana pakettinaan on saatavilla pienille yrityksille ja erityisesti Startup-yrityksille toteutettavia yrityksen kehittymiseen ja kasvuun liittyviä neuvontapaketteja, joiden kesto voi vaihdella muutaman tunnin tapaamisesta pidempiin tukipaketteihin. Neuvontapalveluissa voidaan myös analysoida yrityksen näkyvyyteen ja tulevaisuuteen liittyviä asioita.